Bố mẹ tôi già yếu có thể không cần đến trụ sở cơ quan để công chứng không?

Hỏi: Bố/mẹ tôi già yếu có thể không cần phải đến trụ sở cơ quan để công chứng không?

Trả lời:

Theo khoản 2 điều 44 Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Việc công chứng phải thực tại trụ sở CQĐD, trừ các trường hợp:

– Người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được.

– Người yêu cầu công chứng bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù.

– Người yêu cầu công chứng có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của CQĐD.

Cơ sở pháp lý:

Điều 44. Địa điểm công chứng

  1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chứchành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.”

——————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.