Thủ tục chuyển nơi đăng ký thường trú

Cá nhân khi có nhu cầu chuyển chỗ ở đến nơi hợp pháp khác và đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì sẽ thực hiện việc đăng ký thường trú, chuyển từ nơi thường trú này sang nơi thường trú khác. Từ ngày 01/7/2021, việc chuyển hộ khẩu từ huyện (quận) này sang huyện (quận) khác cùng tỉnh hay chuyển hộ khẩu trong cùng huyện, quận đều được  thực hiện như nhau. Người dân không cần cắt hộ khẩu tại nơi thường trú cũ nữa mà có thể đến ngay cơ quan Công an cấp xã nơi dự định đăng ký thường trú mới để làm thủ tục đăng ký thường trú.

Thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ

Công dân muốn đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì nộp hồ sơ tại:

+ Công an xã, phường, thị trấn;

​+ Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 2: Trả kết quả:

Cơ quan đăng ký cư trú sau khi thẩm định, phải cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Sau đó, thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.