Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Mỗi cá nhân, tổ chức khi sản xuất ra hàng hóa điều có nhãn hiệu riêng của mình để phân biệt với hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác. Một mặt khác với nhãn hiệu gắn trên mỗi sản phẩm là cách thức để đặt ấn tượng với khách hàng, mong muốn sản phẩm của mình tiếp cận nhanh chóng với thị trường.

Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”(khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ).

Nhãn hiệu là cái cần thiết đối với mỗi sản phẩm của tổ chức, cá nhân. Do đó, để bảo hộ tốt nhất cho nhãn hiệu của mình với các đối thủ cạnh tranh, các tổ chức cá nhân cần phải thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân khi đủ các điều kiện để đăng ký nhãn hiệu cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

– Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.