Bổ sung ngành nghề bán lẻ rượu và thủ tục xin cấp phép như thế nào?Cơ quan nào thẩm quyền giải quyết?

Hỏi:

Công ty chúng tôi được thành lập năm 2014 với ngành nghề kinh doanh chính là Tổ chức tour du lịch và một số ngành nghề khác. Nay vì muốn mở rộng mặt hàng kinh doanh, công ty chúng tôi xin được bổ sung thêm ngành nghề bán lẻ rượu. Vậy tôi muốn hỏi Bộ Công Thương Doanh nghiệp chúng tôi có được cấp phép bán lẻ rượu hay không? Và các thủ tục xin cấp phép như thế nào? Cơ quan nào thẩm quyền giải quyết?

Trả lời:

Công ty muốn kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, công ty cần có Giấy phép bán lẻ rượu. Để có Giấy phép, công ty cần hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế quận/huyện – nơi mà công ty dự kiến tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu để được xem xét.

Cơ sở pháp lý:

“Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu

 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp phápđịa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

 —————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.