Góp chung vốn mua nhà nhưng chỉ có một bên đứng tên???

Góp chung vốn mua nhà nhưng chỉ có một bên đứng tên???

     Trên thực tế hiện nay xảy ra rất nhiều trường hợp, nhiều người góp vốn chung mua tài sản. Nhu cầu mua bán đất đai ngày càng tăng cao nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để bỏ ra một số tiền khá lớn, do đó các chủ thể thường chung vốn với nhau để mua nhà, đất.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tài sản là từ vốn góp chung nhưng chỉ có một bên đứng tên trên giấy chứng nhận. Thực tế việc này là thường xuyên xảy ra, một phần do quan hệ anh em, bạn bè thân thiết nên họ tin tưởng nhau để cho một bên đứng tên và cũng không làm bất kì văn bản công chứng, chứng thực nào hoặc đôi khi chỉ có một tờ giấy viết tay của đôi bên. Như vậy, khi tranh chấp xảy ra thì giải quyết như thế nào?

     Điều 219: Chia tài sản thuộc sở hữu chung

  1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

     Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tuy nhiên giữa các bên  không có giấy tờ gì chứng minh đó là tài sản chung hoặc chỉ có giấy tờ viết tay giữa các bên thể hiện họ có mua chung nhà đất. Trong khi đó pháp luật quy định các văn bản này phải được công chứng, chứng thực. Ngoài ra, trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan phải đứng tên cả hai là đồng sở hữu mảnh đất đó mới là hợp pháp.

Do đó, nếu các bên có góp vốn mua nhà, đất thì cần phải có văn bản chứng minh tài sản chung có công chứng, chứng thực, phải có giấy tờ chứng minh tài sản chung hợp lệ,cả hai cùng đứng tên trên giấy chứng nhận, Để tránh tình trạng xảy ra tranh chấp thì phải có một văn bản thỏa thuận về việc góp tiền cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên đối với mảnh đất đó để được bảo vệ của quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

———————————————

TRUNG TÂM PHÁP LÝ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Toà nhà Legal Center, số 112 Đinh Tiên Hoàng, TP. Quảng Ngãi

Website: trungtamphaply.vn

Hotline: 1900 6577

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.