Thủ tục đăng kí tạm trú tại công an cấp xã mới nhất

Thủ tục đăng kí tạm trú tại công an cấp xã mới nhất

   Mỗi công dân khi sinh ra phải có một nơi đăng kí thường trú nhất định. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống và hoạt động không tránh khỏi việc di chuyển, sống tại một nơi khác  ngoài  phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú trong một khoản thời gian nhất định thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

   Điều 27. Điều kiện đăng ký tạm trú

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì                phải thực hiện đăng ký tạm trú”.

Do đó, khi công dân vì một số lý do phải rời khỏi nơi thường trú để đến sinh sống tại một nơi khác trong khoảng thời gian  từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Công dân cần phải chuẩn bị đủ hồ sơ để đến cơ quan công an cấp xã/ quận nơi mình đến tạm trú để thực hiện việc đăng ký tạm trú. Hồ sơ gồm có:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Theo Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tu 56?2021/Tt-BCA; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;)
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

      (Điều 28 Luật cư trú năm 2020)

      Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ nêu trên

      Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi dự kiến tạm trú, có thể nộp theo 2 cách:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

      Bước 3:Bổ sung hồ sơ nếu có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi hồ sơ đã hợp lệ

Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định của từng địa phương.

      Bước 5:Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

     Thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA);

-Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).

================

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.