Nghĩa vụ trả nợ khi người vay tiền chết

Trong xã hội luôn phát sinh mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Vậy khi người vay tiền chết thì ai sẽ trả tiền vay?

LIỆU NGƯỜI CHO VAY CÓ BỊ MẤT TRẮNG?

Kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu đến khách hàng bài viết liên quan đến “Quy định pháp luật về hợp đồng vay tiền – mức lãi suất cho vay nào tránh được các rủi ro?” Như đã nói, trong kỳ này chúng tôi tiếp tục gửi đến khách hàng đề tài “Nghĩa vụ trả nợ khi người vay tiền chết”, đây là vấn đề mà nhiều người còn rất băn khoăn và mong muốn tìm hiểu.

Ai cũng biết rằng khi vay tiền thì phải trả, điều đó đã được pháp luật quy định rất cụ thể. Tuy nhiên, không phải là mọi việc đều có thể diễn ra theo những gì đã thỏa thuận. Những sự kiện bất ngờ có thể xảy ra khiến cho hợp đồng dân sự không thực hiện theo như những gì hai bên đã dự đoán.Nghĩa vụ trả nợ khi người vay tiền chết.

Vậy trường hợp vay tiền nhưng người vay chết thì phải xử lý thế nào? Sau đây Công ty Luật miền Trung sẽ tư vấn những giải pháp và vấn đề pháp lý liên quan để khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này:

Khi hai bên phát sinh quan hệ vay tài sản, thì theo như thỏa thuận, đến thời hạn, bên vay phải có nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại, đúng giá trị; quyền và nghĩa vụ được quy định rõ ràng.
Bởi vậy, chủ thể vay tài sản phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn. Được quy định cụ thể tại điều 463 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Tuy vậy, nhưng trên thực tế có nhiều sự kiện bất ngờ có thể xảy ra khiến người có nghĩa vụ trả nợ không thể trả được nợ, đặc biệt trong trường hợp người vay chết trong thời hạn đang còn thực hiện nghĩa vụ.

Để giải quyết vấn đề này pháp luật đã có quy định đối với những người thừa kế tài sản của người vay tài sản đã chết. Cụ thể tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

  1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
  3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Như vậy, người thừa kế của người vay tiền đã chết có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản của người chết để lại, trừ trường hợp trong hợp đồng vay tiền thỏa thuận nghĩa vụ trả tiền phải do chính người vay trả hoặc có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Trường hợp người thừa kế cố ý không trả, bên cho vay có quyền khởi kiện tại Toà án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú. Bên cho vay cần phải có các giấy tờ chứng minh về việc vay tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.