Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần và những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh:

1.Thủ tục nội bộ công ty:

– Hội đồng quản trị công ty cổ phần họp về việc thành lập chi nhánh công ty:

+ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh công ty

+ Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần

+ Thông báo thành lập chi nhánh

+ Thông báo mẫu dấu

+ Uỷ quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập chi nhánh công ty cổ phần

2. Chuẩn bị hồ sơ:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (bản sao công chứng);

– Điều lệ công ty đúng theo hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần (bản sao công chứng);

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (bản sao công chứng);

– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh (Bản sao có chứng thực);

– Hợp đồng thuê trụ sở (Bản sao công chứng) (phục vụ công tác phát hành hóa đơn cho chi nhánh);

–  Quyết định cấp số nhà/ Biên bản bàn giao nhà (Bản sao công chứng ) (nếu có);

– Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

Lưu ý: Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

4. Trình tự nộp hồ sơ:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động.

Bước 2: Bộ phận một cửa nhận hồ sơ thành lập chi nhánh và trả giấy biên nhận.

Bước 3: Phòng Đăng ký doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập chi nhánh:

+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung: Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.

+ Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận: Phòng đăng ký doanh nghiệp nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Bước 4: Trả kết quả thành lập chi nhánh công ty.

Bước 5: Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh hoặc thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp – thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngoài cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng kí doanh nghiệp, bạn cũng có thể thực hiện thủ tục đăng kí hoạt động chi nhánh thông qua việc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.