Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ 20/5/2023

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Trước đây, Điều 17 Nghị định 43/2014 chưa có quy định cụ thể về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và điều kiện với đất đưa ra đấu giá trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Tại Nghị định 10 năm 2023, Điều 17 Nghị định 43 đã được bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất như sau:

– Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

  • Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện: Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất và không thuộc đối tượng bị cấm.

  • Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014. Đồng thời, phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

    Tổ chức không thuộc đối tượng bị cấm; Đáp ứng điều kiện về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

    Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ 20/5/2023

– Điều kiện đối với đất đem ra đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất:

  • Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai;

  • Đã được quyết định giá khởi điểm;

  • Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện với từng thửa đất;

  • Đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006577 để được hỗ trợ, giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.