Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/4/2023)

Hôm nay – ngày 20/4/2023, Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung hướng dẫn về hợp đồng xây dựng.

– Hướng dẫn thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng:

  • Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.
  • Trường hợp sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm giá trị lớn, vật liệu xây dựng phải dự trữ theo mùa được tạm ứng thực hiện theo khoản 7 Điều 18 Nghị định 37/2015.
  • Hồ sơ tạm ứng phải liệt kê danh mục, đơn giá, tổng giá trị từng loại vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm.
  • Khi thanh toán phải giảm trừ giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với phần giá trị đã được tạm ứng theo nội dung hợp đồng.
Chính sách mới có hiệu lực
– Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng:
  • Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.
  • Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, bên giao thầu và bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp.

– Ban hành 03 mẫu hợp đồng mới:

  • Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng;
  • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng;
  • Mẫu hợp đồng Thiết kế – Mua sắm vật tư, thiết bị – Thi công xây dựng công trình (EPC).

Xem thêm các nội dung khác của Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006577 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.