Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm VAT xuống 8% hết năm 2023

Năm 2022, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Quốc hội đã thông qua chính sách giảm VAT từ 10% xuống 8%. Và mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm VAT xuống 8% đến hết 2023.

1. Đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 xuống 8%

Theo Điều 1 dự thảo Nghị quyết giảm thuế VAT cho các loại mặt hàng, dịch vụ, tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất mở rộng các loại mặt hàng hoá, dịch vụ áp dụng mức giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).

Cụ thể, không còn giới hạn một số loại mặt hàng hoá, dịch vụ như Nghị định 15/2022/NĐ-CP mà dự thảo đã áp dụng thống nhất việc giảm thuế VAT với “nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%”.

Nếu dự thảo này được thông qua, tất cả các loại mặt hàng có thuế suất 10% sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng mà không bị loại trừ các nhóm hàng hoá, dịch vụ:

– Viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, than cốc, dầu mỏ tinh chế…

– Sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Công nghệ thông tin.

Như vậy, so với chính sách giảm thuế VAT áp dụng trong năm 2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 với tất cả các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%.

Bởi thực tế, khi áp dụng việc giảm thuế VAT trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn rất lớn khi thực hiện việc tách hoá đơn để khấu trừ mặt hàng hoá, dịch vụ 10%, 8% theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 như thế nào? (Ảnh minh hoạ)
Đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 như thế nào? (Ảnh minh hoạ)

2. Mức giảm thuế VAT được đề xuất là bao nhiêu?

Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết giảm thuế VAT nêu rõ, sẽ áp dụng mới thuế giá trị gia tăng mới là 8% cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Riêng các cơ sở kinh doanh đang tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % theo doanh thu thì được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi xuất hoá đơn với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế VAT.

Lưu ý: Việc giảm thuế giá trị gia tăng này áp dụng thống nhất với các loại hàng hoá, dịch vụ tại khẩu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Lý giải về việc chỉ giảm thuế VAT cho mặt hàng hoá, dịch vụ chịu 10% mà không giảm cho 5% thì Bộ Tài chính có nói: Công thức tính số thuế phải nộp bằng số thuế VAT đầu ra trừ đi số thuế VAT đầu vào.

Với hàng hoá, dịch vụ thuế 5% thì cơ bản số thuế đầu ra đã nhỏ hơn số thuế đầu vào nên thường không phát sinh thuế VAT đầu ra còn được khấu trừ hay chính là không phát sinh thuế VAT phải nộp.

Ngược lại, với thuế VAT 10% thì sẽ phát sinh thuế giá trị gia tăng phải nộp do thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào.

3. Thời gian dự kiến giảm thuế VAT xuống 8%

Mặc dù dự thảo chưa nêu rõ thời gian đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 là áp dụng trong bao lâu nhưng tại dự thảo tờ trình Chính phủ về việc giảm thuế VAT, Bộ Tài chính có đưa ra đề xuất về thời gian áp dụng là từ khi chính sách này được ban hành cho đến hết 31/12/2023.

Như vậy, dự kiến việc giảm thuế VAT sẽ được áp dụng trong hết năm 2023 tính từ thời điểm thông qua dự thảo Nghị quyết này.

Trên đây là giải đáp chi tiết về đề xuất giảm thuế VAT hết năm 2023 từ 10% xuống 8% cho các mặt hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006577 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.