THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIÁ ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG KHI MUA BÁN

⚖️ THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ GIÁ ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG KHI MUA BÁN.
NGƯỜI DÂN CÓ THỂ BỊ:
❗️Về hành chính: Có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
❗Về dân sự: khi có phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng, khi đó giá trong hợp đồng là căn cứ pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Khách hàng. Ví dụ: khách hàng có thể bị bồi thường thiệt hại chỉ bằng mức giá theo hợp đồng; hợp đồng có thể bị tuyên vô hiệu…theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 và các quy định khác có liên quan.
❗Về Hình sự: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.