Người bị bệnh tâm thần có được hưởng thừa kế không?

Trên thực tế có nhiều trường hợp cha mẹ để lại thừa kế cho con bị tâm thần. Vậy pháp luật có cho phép người bệnh tâm thần hưởng thừa kế không?

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế như sau:

“Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

=>Như vậy, theo quy định của pháp luật không hạn chế quyền hưởng thừa kế của người bị bệnh tâm thần. Do vậy, người bị bệnh tâm thần vẫn được hưởng thừa kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.