Những sai lầm phổ biến khi lập di chúc

 

  1. Cho hưởng di sản nhưng không cho bán

Việc đưa ra điều kiện, nghĩa vụ đối với người hưởng di sản là bình thường, nó cũng không trái luật, tuy nhiên điều đó có thực hiện được hay không lại là chuyện khác.
Bộ luật dân sự quy định nghĩa vụ sẽ tự động chấm dứt khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại. Như vậy dù có yêu cầu người hưởng di sản không được bán nhưng khi người để lại di sản đã chết thì người hưởng di sản cũng không còn nghĩa vụ phải thực hiện yêu cầu đó… nghĩa là … vẫn được bán bình thường.

  1. Nghĩ rằng cho ai thì chỉ người đó được hưởng

Có ông chồng ghét cay ghét đắng bà vợ vì hay la mắng, trước khi chết ông chồng làm cái di chúc để lại hết tài sản cho những đứa và yên tâm nghĩ rằng thế là xong. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, pháp luật vẫn cho bà vợ hưởng một phần trong khối di sản đó, cho dù di chúc không nói gì đến bà vợ.

  1. Ra điều kiện hưởng di sản bất khả thi hoặc trái đạo đức

Có những cha mẹ muốn để lại toàn bộ tài sản cho con nhưng lại không muốn những tài sản đó chia cho con dâu hay rễ nên có khi đưa ra yêu cầu con mình muốn hưởng di sản phải ly hôn. Đây được xem là yêu cầu bất khả thi cho dù đó là ý chí của người để lại di sản nhưng cũng sẽ bị Tòa án tuyên hủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.