Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định pháp luật

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định pháp luật

Người phạm các tội về hình sự, trong thời gian điều tra, tìm hiểu nguyên nhân, thu thập chứng cứ để xác định tội phạm thì một số đối tượng sẽ bị tạm giam theo quy định.

Đây là một biện pháp ngăn chặn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền con người của người bị tạm giam mà pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về thời hạn tạm giam để điều tra.

  1. Thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội phạm không phải là tội xâm phạm an ninh quốc gia
Ít nghiêm trọngNghiêm trọngRất nghiêm trọngĐặc biệt nghiêm trọng
Thời hạn thông thườngKhông quá 02 thángKhông quá 03 thángKhông quá 03 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 1Không quá 01 thángKhông quá 02 thángKhông quá 03 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 2Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 3Không quá 04 tháng
Gia hạn đặc biệtTạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra
Thời hạn tạm giam tối đaKhông quá 03 thángKhông quá 05 thángKhông quá 07 thángTạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, 2, 6 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

  1. Thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia
Nghiêm trọngRất nghiêm trọngĐặc biệt nghiêm trọng
Thời hạn thông thườngKhông quá 03 thángKhông quá 03 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 1Không quá 02 thángKhông quá 03 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 2Không quá 04 thángKhông quá 04 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 3Không quá 01 thángKhông quá 02 thángKhông quá 04 tháng
Gia hạn lần 3Không quá 04 tháng
Gia hạn đặc biệtTạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra
Thời hạn tạm giam tối đaKhông quá 10 thángKhông quá 12 thángTạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra

(Cơ sở pháp lý: khoản 1, 2, 5 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.