Vay tiền bằng giấy viết tay có phải là một giao dịch dân sự?

Vay tiền bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Hiện nay, nhiều giao dịch cho vay, mượn tiền thường được thỏa thuận thông qua giấy viết tay. Tuy nhiên khi xảy ra tranh chấp, các bên trong giao dịch thường lúng túng không biết nên xử lý như thế nào? Trong trường hợp này, vay tiền bằng giấy viết tay có phù hợp với quy định của pháp luật không và nó có được xem là một giao dịch dân sự không?

– Theo Điều 116 Bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự được quy định như sau:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Theo Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015, hình thức của giao dịch dân sự được quy định như sau:

+ Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

+ Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, vay tiền bằng giấy viết tay được xem là một giao dịch dân sự, thể hiện bằng hình thức văn bản, là một hợp đồng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch vay tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.