Anh em họ bán đất cho nhau có phải nộp thuế TNCN không?

Không phải toàn bộ trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa anh em, họ hàng với nhau cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân mà chỉ được miễn thuế khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa anh chị em ruột với nhau và trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất 01 nhà ở, đất ở tại Việt Nam.

Cụ thể, căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:
– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
– Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
– Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

=>Như vậy, theo quy định như trên chỉ có thu nhập có được từ chuyển nhượng bất động sản giữa anh, chị, em ruột với nhau thì mới được miễn thuế TNCN. Cho nên trong trường hợp bạn bán đất cho em họ thì vẫn phải đóng thuế TNCN (nếu không thuộc những trường hợp khác được quy định tại Điều này).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.