Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh là những loại nào?


Trên thị trường hiện nay, bất động sản là một lĩnh đầu tư kinh doanh được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó đem lại lợi nhuận cao. Thế nhưng đây lại là lĩnh vực phức tạp và không phải ai cũng hiểu tường tận về bất động sản. Vậy theo quy đinh  của pháp luật, bất động sản được kinh doanh bao gồm những loại nào?

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì các loại bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

–  Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

  1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
  2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
  3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
  4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

=> Tuy nhiên cần lưu ý, các đối tượng trên khi đưa vào kinh doanh trên thực tế cần đáp ứng những điều kiện cơ bản khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.