Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán khi nào?

   Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận cá nhân có tên trong chứng chỉ đáp ứng đủ các điều kiện chuyên môn để làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hoặc những công ty đầu tư chứng khoán hiện đang hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy trong trường hợp nào cá nhân sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:

– Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

– Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

– Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Trên đây là tổng hợp các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán của cá nhân theo quy định hiện hành.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;
  2. b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;
  3. c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Lưu ý:

– Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

– Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và việc quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.