Giao kết hợp đồng lao động giúp việc nhà bằng miệng có được không?

    Hiện nay ở các thành phố lớn chúng ta không khó để thấy thông tin đăng tuyền người lao động làm công việc giúp việc gia đình. công việc này chủ yếu là làm những công việc sinh hoạt hằng ngày trong gia đình và không cụ thể số công việc phải làm mà chỉ mang tính chất mô tả tương đối. Khi người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau về công việc này xong thì cần kí kết với nhau hợp đồng làm công việc giúp việc gia đình để có thể đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ cho nhau. Vậy Những quy định về hợp đồng làm công việc giúp việc gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng giúp việc nhà nhé!

   Căn cứ Điều 162 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình như sau:

– Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

– Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày.

– Hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hằng ngày, chỗ ở.

=> Như vậy, theo quy định như trên hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình thì bắt buộc phải được lập thành văn bản. Nếu bạn không lập thành văn bản có thể bị xử phạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.