Mức phạt với hành vi thêm chất phụ gia làm giảm chất lượng hàng hóa

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, mức phạt hành vi thay đổi thành phần trong hàng hóa làm ảnh hưởng chất lượng được quy định như sau

– Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần giá trị sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng;

+ Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bán hàng hóa khi hàng hóa chưa được thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc chưa được thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn quy định đối với hàng hóa nhóm 2.

– Phạt tiền từ 03 lần đến 05 lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất có chất gây mất an toàn cho người, động vật, tài sản, môi trường làm chất lượng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.

(Theo quy định trước đây, chỉ áp dụng phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần giá trị sản phẩm, hàng hóa đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Đồng thời, hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp sẽ bị phạt từ 03 lần đến 05 lần giá trị hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.