Những thời giờ nào được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương?

Hỏi: Tôi làm việc trong nhà máy sản xuất bánh kẹo, nhưng vì lý do máy bị hỏng chưa thể sửa được  nên các công nhân phải nghỉ trong buổi chiều và làm vào ca tối để kịp tiến độ sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, công ty lại không trả lương cho chúng tôi vào buổi chiều hôm đó. Cho tôi hỏi, chúng tôi có được nhận lương khi chúng tôi tạm nghỉ việc vì lý do máy sản xuất bị hỏng không?

Trả lời:

Theo quy định của Điều 58 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương gồm:

– Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này.

– Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.-

–  Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

– Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động.

– Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

–  Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

–  Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động.

– Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Lao động.

– Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Do đó, việc máy bị hỏng và các công nhân như bạn tạm thời phải ngưng làm việc vào buổi chiều thì đó là thời gian phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. Vì vậy, thời gian nghỉ đó vẫn được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương. Bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán khoảng lương này cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.