Lãi xuất vay để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở là 4,8%/năm

Theo Quyết định 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định thì lãi suất vay để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở là 4,8%/năm.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 là 4,8%/năm, được áp dụng trong các trường hợp vay vốn sau:

– Vay vốn để xây dựng mới nhà ở.

– Vay vốn để cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Đối tượng được vay để xây mới, sửa chữa nhà ở (khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP)

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở 2014 thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

– Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đây, Quyết định 679/QĐ-NHNN ngày 22/4/2021 quy định mức lãi suất thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định là 4,8%/năm, tuy nhiên mức lãi suất này áp dụng cho các trường hợp:

– Vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

– Vay vốn để xây dựng mới nhà ở.

– Vay vốn để cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Như vậy, hiện nay trường hợp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội không được hưởng ưu đãi lãi suất 4,8%/năm tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định mà việc vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.