Lãi suất chậm đóng BHYT tại TP.HCM năm 2022

BHXH TP.HCM có Thông báo 86/TB-BHXH về lãi suất chậm đóng BHYT từ ngày 01/01/2022.

Theo đó, căn cứ Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 quy định chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Nay BHXH thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất tính chậm đóng bảo hiểm y tế áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 là 0.5433%/ tháng.

Theo Thông tư 20/2016/TT-BTC, tiền lãi chậm đóng được xác định hằng tháng theo công thức sau:

Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) x Lãi suất chậm đóng (%/tháng)

Trong đó:

– (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng.

– (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n).

– Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.