Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động là F0

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 238/BYT-KCB về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, sau khi xem xét, Bộ Y tế đã có ý kiến về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Cụ thể, do hiện không có quy định, hướng dẫn mới nào về hồ sơ hưởng chế độ BHXH với F0 nên để được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian điều trị Covid-19 thì các F0 cần chuẩn bị giấy tờ như quy định tại Luật BHXH 2014:

– Người điều trị nội trú (đi viện): Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện.

– Người điều trị ngoái trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Giấy tờ này NLĐ chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ.

Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc UBTVQH ban hành Nghị Quyết để giải quyết các vướng mắc với F0 không có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Cơ sở pháp lý: Công văn số 238/BYT-KCB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.