Đã được xóa án tích có được coi là phạm tội lần đầu không?

Hỏi:

Ngày 20/01/2022, anh trai của tôi  tên Nguyễn Văn B  phạm tội cố ý gây thương tích. Trước đó, anh tôi đã được xóa án tích về tội cố ý gây thương tích. Vậy đây có được xem là phạm tội lần đầu không ?

Trả lời:

Phạm tội lần đầu là một khái niệm độc lập không liên quan đến các chế định khác có liên quan đến phạm tội nhiều lần như: tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; tiền án hoặc tiền sự.
Căn cứ vào Điều 63 Bộ luật hình sự 2015( sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: “Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án” chứ không quy định “coi như chưa phạm tội”.
Theo đó, một người có thể phạm tội nhiều lần nhưng có thể không bị xác định là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, hoặc không bị xác định là tiền án hoặc tiền sự, nhưng vẫn bị coi là đã phạm tội.
Mặt khác, ý nghĩa của tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu” theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 2015 là chiếu cố những người chưa bao giờ thực hiện hành vi phạm tội, nay vì một lý do hoặc hoàn cảnh nào đó mà họ phạm tội lần đầu.
=> Vậy nên, người phạm tội lần đầu được hiểu là người chưa từng phạm tội. Và việc anh trai của bạn đã được xóa án tích về tội cố ý gây thương tích, nay phạm tội mới thì không được coi là phạm tội lần đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.