Hợp đồng thuê nhà kinh doanh có cần công chứng không?

Vừa qua, có rất nhiều khách hàng gửi câu hỏi đến website: trungtamphaply.vn của Trung tâm pháp lý Miền Trung để yêu cầu tư vấn về: Hợp đồng thuê nhà kinh doanh có cần công chứng không? Khi công chứng thì sẽ được quyền lợi gì so với hợp đồng thuê nhà không công chứng?

Nay, Văn phòng công chứng Vũ Thị Thanh Hà xin giải đáp thắc mắc cảu quý khách như sau

Thứ nhất, Hợp đồng thuê nhà kinh doanh có cần công chứng hay không?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Như vậy, đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực (từ ngày 1/7/2015) không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên giao kết hợp đồng có nhu cầu.

Thứ hai, Khi công chứng thì sẽ được quyền lợi gì so với hợp đồng thuê nhà không công chứng?

Theo quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 5 Luật Công chứng 2014 thì Hợp đồng được công chứng có giá trị pháp lý như sau:

“2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

  1. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.”

Như vậy, Trường hợp các bên giao kết hợp đồng cho thuê nhà có công chứng hợp đồng thì sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bên khi có tranh chấp xảy ra. Còn việc các bên khi làm hợp đồng thuê nhà ở không có nhu cầu công chứng, chứng thực, có nhờ người làm chứng hay không nhờ người làm chứng thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý, nếu hợp đồng đó được tuân thủ đúng quy định về nội dung và hình thức theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014.

Trên dây là nội dung tư vấn của Văn phòng công chứng Vũ Thị Thanh Hà, hy vọng rằng với nội dung tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng nhanh chóng tìm được hướng giải quyết hồ sơ của mình. Văn phòng chúng tôi luôn tận tình và sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, câu hỏi liên quan đén vấn đề pháp lý của Qúy khách hàng.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.