Con sinh ra trước khi vợ chồng kết hôn có phải là con chung của vợ chồng không?

Hiện nay, không ít các trường hợp các cặp đôi nam- nữ có con trước khi kết hôn. Như vậy, câu hỏi đặt ra là đứa bé có được xem là con chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân không? Và nếu vợ- chồng ly hôn thì quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với con như thế nào

Điều 88. Xác định cha, mẹ

  1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

  1. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định”.

Trường hợp ly hôn người vợ hoặc chồng không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con thì căn cứ theo Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con, cụ thể như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

  1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
  2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.
  3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Do đó, con sinh ra trước ngày vợ chồng đăng ký kết hôn nhưng được cả vợ chồng thừa nhận là con chung của vợ chồng. Nếu một trong các bên không thừa nhận đứa bé là con của mình thì phải có căn cứ để chứng minh về điều này và phải được tòa án có thẩm quyền xác định bằng một quyết định hoặc bản án.

Sau khi ly hôn, nếu một bên không trực tiếp nuôi con thì phải nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con; mức cấp dưỡng hai bên tự thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án khi giải quyết ly hôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.