Điều kiện đổi tên khai sinh cho con

Vừa qua, có rất nhiều khách hàng gửi câu hỏi đến Website: trungtamphaply.vn và luatsuquangngai.net của Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung để yêu cầu tư vấn về các điều kiện để thực hiện thủ tục đổi tên khai sinh cho con.

Nay, Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung tư vấn cho quý khách hàng về điều kiện và trình tự thủ tục đổi tên khai sinh cho con như sau:

– Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về quyền thay đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

  1. a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
  2. b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
  3. c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
  4. d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  1. e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
  2. g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
  3. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
  4. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ”.

– Tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

  1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
  2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

– Thủ tục đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm:

Người yêu cầu thay đổi họ, tên, chữ đệm phải nộp tờ khai, xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch họ, tên, chữ đệm.

Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

– Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

+ Tờ khai;

+ Bản chính giấy khai sinh;

+ Các giấy tờ chứng minh lý do muốn thay đổi;

– Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

=> Như vậy, cha mẹ của con chưa đủ 18 tuổi (và phải được sự đồng ý của con nếu con đã đủ 9 tuổi), hoặc con là người bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền đổi tên cho con, tuy nhiên, để thực hiện được thủ tục này, cha mẹ phải chứng minh việc sử dụng tên này của con có gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của con.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung, hy vọng rằng với nội dung tư vấn nêu trên sẽ giúp Qúy khách hàng nhanh chóng tìm được hướng giải quyết hồ sơ của mình. Công ty luôn tận tình và sẵn sàng tư vấn mọi thắc mắc, câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý của Qúy khách hàng.

Trân Trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.