Nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, nếu có tranh chấp thì giải quyết như thế nào?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp (Nghị quyết số 123/2015/NĐ-CP).

Do đó, khi sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, khi có mâu thuẫn dẫn đến không thể sống chung được nữa nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề nuôi con, chia tài sản thì Tòa án sẽ áp dụng các quy định của Luật hôn nhân và gia đình để giải quyết

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật hôn nhân và gia đình.

-Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con” (Điều 15 Luật hôn nhân và gia đình).

-Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 1 Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình).

-Về vấn  đề nuôi con, quyền lợi của các con được giải quyết như trường hợp bố mẹ ly hôn, tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai vẫn thuộc về quyền sở hữu của người ấy (khoản 2 Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình)..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.