Quy định của Nghị định 04/2022 về xử phạt hành chính về đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Trong đó, sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP, đơn cử như:

– Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất:

Cụ thể, một trong những hành vi chiếm đất là sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất đã được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp).

– Bổ sung khoản 10 Điều 7 về xác định số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính về đất đai:

Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp.

Thời gian xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp chỉ tính từ khi Nghị định có quy định hành vi vi phạm phải nộp số lợi bất hợp pháp có hiệu lực thi hành hoặc tính từ ngày xảy ra vi phạm nếu vi phạm xảy ra sau ngày Nghị định xử phạt vi phạm hành về đất đai đầu tiên có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp đã có hiệu lực.

Việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Nghị định 04/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.