Phạm vi hành nghề thú y

Hỏi:

Chị A được cấp chứng chỉ hành nghề thú y tại tỉnh X để hành nghề  phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y. Nếu chị chuyển hộ khẩu thường trú sang tỉnh Y, vậy tại tỉnh Y chứng chỉ hành nghề thú y của chị A còn sử dụng được không?

Trả lời:

Hiện nay, nhu cầu nuôi thú cưng của các cá nhân, hộ gia đình là rất lớn. Vì thế rất cần những chủ thể hành nghề thú y để khám, chữa bệnh cho các vật nuôi.

Tuy nhiên, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y chỉ được hành nghề trong phạm vi cơ sở được cấp.Theo điểm b khoản 3 điều 22 nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Thú y quy định: Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn bán thuốc thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, chứng chỉ hành nghề thú y được cấp tại tỉnh X chỉ được sử dụng trong phạm vi tỉnh X. Nếu chị A sang tỉnh Y chị A muốn tiếp tục nhu cầu hành nghề thú y thì nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh tại tỉnh Y để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.