Ai có quyền kiểm tra chứng minh nhân dân, căn cước công dân?

Các trường hợp phải xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân và thẩm quyền kiểm tra

Chứng minh nhân dân, căn cước công dân là giấy tờ chứng minh nhân thân của công dân, là tên một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm căn cước, lai lịch của người được cấp.

Như vậy, trong trường hợp nào thì công dân cần phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, cũng như những chủ thể nào có quyền kiểm tra chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Hiện nay, có một số trường hợp công dân phải xuất trình CMND/ CCCD như:

  • Khi có việc kiểm tra cư trú
  • Kiểm tra khi xử lý vi phạm hành chính
  • Kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật
  • Kiểm soát giao thông đường bộ
  • Khi thực hiện thủ tục hành chính
  • Khi thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chủ thể

Theo Điều 9 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định: Cán bộ, công chức và những người của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ, giải quyết công việc có liên quan đến công dân được quyền yêu cầu công dân xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi giải quyết công việc. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Công an xã trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra, kiểm soát Chứng minh nhân dân của công dân tại nơi công cộng hoặc phạm vi địa bàn quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.