Người quản lý di sản có được bán di sản không?

Quyền của người quản lý di sản

Thông thường, khi người mất sẽ để lại phần tài sản của mình lại cho con cái hoặc những người họ muốn cho có chỉ định trong di chúc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các chủ thể được hưởng vì lý do nào đó mà không thể tự mình trực tiếp quản lý nên họ thỏa thuận giao cho một người nhất định quản lý.

Như vậy, người được giao di sản để quản lý có quyền bán di sản đó không?

Theo quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2015 thì người đang quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. ( Khoản 1 Điều 616 BLDS năm 2015).

Căn cứ tại Điều 617 Bộ luật Dân sự 2015 thì người quản lý di sản chỉ có quyền quản lý chứ không được quyền bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác nếu không được anh chị em bạn đồng ý bằng văn bản. Ngoài ra, nếu những người thừa kế yêu cầu giao lại di sản, anh cả bạn có nghĩa vụ phải giao lại phần di sản đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.