Các trường hợp đổi giấy phép lái xe

Khi nào cần đổi giấy phép lái xe

Người tham gia giao thông, khi điều khiển phương tiện giao thông cần phải có giấy phép lái xe đối với phương tiện mà mình đang điều khiển.

Tuy nhiên, một số giấy phép lái xe nhất định sẽ có hiệu lực trong những khoảng thời gian nhất đinh.Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe. Trong đó, bằng A1, A2, A3 là không có thời hạn, các loại bằng còn lại chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định.

Do đó, khi rơi vào một số trường hợp hết hạn hay những lý do khác thì chủ thể có thể thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe:

– Giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
– Người có Giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; Giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng.
– Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ được đổi Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.
– Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân.
– Giấy phép lái xe có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe hợp lệ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.