Thủ tục đăng kí chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục đăng kí chi nhánh công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân

Vì nhu cầu mở rộng kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sẽ tiến hành việc mở các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty, doanh nghiệp mình. Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ cần thiết và thực hiện đúng trình tự thủ tục để đăng kí

Thủ tục được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.