Đã có căn cước công dân gắn chip thì có được sử dụng chứng minh nhân dân cũ không?

Trong thời gian gần đây, việc đổi từ CMND sang Căn cước công dân gắn chíp đã phát sinh nhiều khúc mắc về cách sử dụng cũng như thời hạn sử dụng của Căn cước công dân và cmnd. Một trong những thắc mắc này là việc đã đổi cmnd sang cccd thì cmnd có còn giá trị sử dụng không, có được sử dụng CMND cũ mặc dù đã được cấp cccd gắn chíp hay không?

Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Phần 1 Thông tư 04/1999 TT-BCA( C13);

“Chứng mình nhân dân có giá trị sử dụng trong 15 năm”

Bên cạnh đó, theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

-Luật này có hiệu lực thi hành từ này 01/01/2016

-Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.”

Trường hợp công dân vẫn còn CMND cũ, khi thực hiện cấp đổi sang Căn cước công dân thì CMND cũ sẽ được cắt góc và trả lại cho công dân ( theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 11/2016/TT-BCA). Do đó, cho dù đã được cấp thẻ Căn cước công dân, công dân vẫn có thể sử dụng CMND cũ để xuất trình, đối chiếu khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến số CMND cũ.

  • Như vậy, nếu CMND được cấp trước ngày 01/01/2016 thì vẫn sẽ còn giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.