Sang tên xe máy ở đâu?

Để ổn định đất nước, mọi thứ phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định. Do đó, pháp luật quy định cụ thể cơ quan, tổ chức nào có nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nào

Do đó, ngay cả việc sang tên xe máy cũng phải có trình tự, thủ tục nhất định và cũng có một cơ quan nhất định thực hiện thủ tục này để mọi quy trình, cách thức được cụ thể rõ ràng, tránh sự chồng chéo trong thẩm quyền giữa các cơ quan với nhau.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn mang hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA, thẩm quyền sang tên xe máy thuộc về công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.