Đối tượng nào cần phải cấp, đổi Căn cước công dân?

Hiện nay, Bộ Công an chỉ cấp Căn cước công dân gắn chíp nên mọi trường hợp người dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mã vạch hay Căn cước công dân gắn chíp khi thực hiện thủ tục đổi, cấp lại đều sẽ được cấp Căn cước công dân gắn chíp; cụ thể các trường hợp phải đổi, cấp lại như sau:

Đối với người đã được cấp Chứng minh nhân dân:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP

  • 05 trường hợp phải làm thủ tục đổi CMND gồm:

+ CMND hết thời hạn sử dụng;

+ CMND hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

+ Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

  • 01 trường hợp phải làm thủ tục cấp lại CCCD đó là : CMND bị mất.

    Đối với người đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CCCD gắn chíp:

Căn cứ theo Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định như sau:

  • Các trường hợp cần đổi thẻ CCCD

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi (* Lưu ý trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo)

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

+ Khi công dân có yêu cầu.

Ở đây, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được in trên mặt trước của thẻ theo nguyên tắc về tuổi đổi thẻ rồi, nên người dân không phải tự mình tính toán, cứ theo thời hạn trên thẻ, trc khi hết hạn thì đi làm thủ tục đổi thẻ.

– Các trường hợp cấp lại thẻ CCCD bao gồm:

+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;

+  Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ để cấp lại thẻ CCCD bao gồm:

  1. Tờ khai Căn cước công dân( ký hiệu là CC01);
  2. Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân( ký hiệu CC02);

Trường hợp thông tin không đầy đủ, không thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân

“Trường hợp đã được cấp CCCD mà hết hạn, mặc dù chưa có cơ sở pháp lý để xử phạt nếu không đi đổi thẻ mới nhưng người dân nên lưu ý đổi đúng hạn. Bởi vì trên thẻ CCCD có ghi thời hạn sử dụng dựa trên quy định về mốc tuổi phải đổi thẻ, hết thời hạn ghi trên thẻ, mọi giao dịch mới phát sinh có liên quan đến CCCD đều không thực hiện được (ví dụ không thể đi máy bay, không thể mở thẻ ngân hàng,..)

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc cấp, đổi căn cước công dân. Mỗi cá nhân cần tìm hiểu để nắm bắt chính xác những thông tin cần thiết để thực hiện các thủ tục đúng trình tự để không gặp các vấn đề về thông tin, giấy tờ,… trong công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.