THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư cũng như nhu cầu kêu gọi vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp hiện nay đã kéo theo sự thay đổi về số lượng chủ sở hữu, người góp vốn vào các doanh nghiệp, do đó việc tổ chức lại doanh nghiệp cũng đang ngày một tăng nhanh. Rất nhiều doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên có tiền thân là doanh nghiệp TNHH một thành viên. Vậy muốn chuyển đổi loại hình công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên cần làm những gì?

Trả lời: Để độc giả nắm rõ thủ tục pháp lý của vấn đề nêu trên, Trung tâm pháp lý Miền Trung xin được giải đáp như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp thì các văn bản cần có để thực hiện thủ tục chuyển đổi:

1. Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên;
3. Danh sách thành viên;
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5. Bản sao các loại giấy tờ sau:
– Giấy tờ pháp lý của đại diện theo pháp luật của công ty;
– Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty;
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/ hợp đồng tặng cho/ văn bản xác nhận quyền thừa kế trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế cổ phần;
– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền hoặc tự mình đến Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sẽ được cấp sau 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.