Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động khi bị ốm đau, nghỉ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được giải quyết các chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật và trình tự thủ tục các bước cần thực hiện để được hưởng trợ cấp:

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

a) Thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe của người lao động và quy định của chính sách để quyết định về số người lao động, số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.
b) Lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

c) Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH.

Bước 2.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết

a) Đơn vị sử dụng lao động: nhận Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tiền trợ cấp để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.
b) Người lao động: nhận tiền trợ cấp.

2.Thành phần hồ sơ:

(1) Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.(bản chính)

3.Thời hạn giải quyết:

Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý:

(1) Nộp hồ sơ đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

(2) Nhận kết quả:

a) Đơn vị sử dụng lao động:

– Nhận danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thông qua dịch vụ bưu chính công ích, giao dịch điện tử hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH;

– Nhận tiền trợ cấp cơ quan BHXH chuyển qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho người lao động đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

b) Người lao động nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

– Thông qua tài khoản cá nhân;

– Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;

– Thông qua đơn vị sử dụng lao động;

– Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

—————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.