CHỨNG MINH NHÂN DÂN CỦA CÔNG DÂN BỊ THU HỒI, TẠM GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Hỏi: Chứng minh nhân dân của công dân bị thu hồi, tạm giữ trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân: Chứng minh nhân dân bị thu hồi trong các trường hợp công dân bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam; ra nước ngoài định cư.

Cơ sở pháp lý:

Điều 10. Thu hồi, tạm giữ chứng minh nhân dân

1- Chứng minh nhân dân bị thu hồi trong các trường hợp sau :

  1. a) Bị tước hoặc thôi quốc tịch Việt Nam;
  2. b) Ra nước ngoài định cư.

2- Chứng minh nhân dân của công dân bị tạm giữ trong các trường hợp sau :

  1. a) Có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật phải bị tạm giữ Chứng minh nhân dân;
  2. b) Bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại trại giam; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công dân được nhận lại Chứng minh nhân dân khi chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính; hết thời hạn tạm giam, chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

——————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.