Hiện tượng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

Trong thời gian gần đây, có một số thông tin phản ánh về việc nhân viên Ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm, điều này đã gây nhiều xôn xao trong dư luận, làm mất lòng tin của người dân.

Giải đáp vấn đề này Bộ tài chính cho biết, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã có những quy định nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định về ó quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm của tổ chức, cá nhân, không một tổ chức nào được phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của bên mua bảo hiểm;Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Do đó, việc mua bỏa hiểm hay không là do tổ chức, cá nhân được quyền rtuwj do lựa chọn, dựa trên ý chí củ thể của họ và không một ai đươc quyền can thiệp hay ép buộc.

Do đó, đối với những hành vi ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn là sai trái, các doanh nghiệp bảo hiểm cần rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết với Ngân hàng, tổ chức tín dụng , đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bỏa hiểm và quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân

Trường hợp phát hiện có vi phạm quy định về hoạt động đại lý cần kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh theo quy định tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và theo quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời xem xét nếu đó là hành vi của của nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng thì các ngân hàng, tổ chức tín dụng phải xử lý nghiêm minh những trường hợp ép buộc khách hàng  mua bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.