Sử dụng ngày âm lịch để điền vào giấy khai sinh được không?

HỎI:

Tôi sinh con vào ngày 23 tháng 11 năm 2021  Dương lịch( theo giấy khai sinh). Tôi dự định đổi sang ngày Âm lịch để làm giấy khai sinh cho con. Tôi muốn hỏi tôi có thể đổi sang ngày âm có đúng với quy định của pháp luật không?

TRẢ LỜI:

Do thói quen sử dụng ngày âm lịch nên không ít trường hợp lấy ngày âm để đăng ký khai sinh cho con. Theo quy định của pháp luật thì ngày sinh trên Giấy khai sinh là ngày âm có hợp lệ không?

Căn cứ pháp lý: Luật hộ tịch 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Khoản 1, Điều 14 Luật Hộ Tịch 2014 về nội dung đăng ký khai sinh quy định:

“ Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh

  1. Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
  2. Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
  3. Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.”

Về ngày tháng năm sinh, điểm d, khoản 1, Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

“ Điều 4. Xác định nội dung đăng ký khai sinh, khai tử

  1. Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật hộ tịch 2014.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc lấy ngày Âm lịch để đăng ký khai sinh là không phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy nên bạn cần phải làm giấy khai sinh theo ngày Dương lịch theo Giấy khai sinh hoặc giấy tờ thay thế theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.